Dina personuppgifter

Vi lagrar ett antal personuppgifter om dig för att våra tjänster ska fungera. Vi tillämpar en sk. försiktighetsprincip och lagrar så lite uppgifter som möjligt och vi delar heller inte dessa med 3:e part annat för det fall det är på uppdrag av din skola eller kommun. Du kan läsa mer här i dokumentet Integritetspolicy som vi uppdaterar löpande vid ev. förändringar.

Exportera dina personuppgifter

När du har loggat in kan du klicka på ditt namn i menyn och där välja Inställningar. Där hittar du en funktion för att beställa en export av de personuppgifter vi sparar om dig.