Inställningar

Du når dina inställningar genom att klicka på ditt namn i menyn och där välja Inställningar.

Här kan du ändra skola och dina namnuppgifter om det inte är så att dessa uppgifter administreras genom ett annan system, t.ex. Skolfederation, Skolon, etc.

Om du inte kan ändra uppgifter på inställningar och fälten är låsta så måste uppgifterna ändras i det system du loggar in via eller via sk. whitelists där dina uppgifter finns. Kontakta i så fall IT-avdelningen eller motsvarande som hanterar dessa uppgifter i din skola eller kommun.