Skapa klipp

Du kan om du vill spara bara en del av en film, ett klipp.

Börja med att klicka på knappen Skapa klipp under filmen. Då fälls en yta ut under filmen som bilden ovan visar.

Om du sätter muspekaren över tidslinjen i botten på filmen så ser du var i filmen du är.

I bilden i exemplet här är vi 45 sekunder in i filmen. Om vi vill skapa ett klipp som börjar där så skriver vi i rutan starttid "0:00:45".

Att vi gör det beror på att formatet för att ange en tid är T:mm:ss (Timmar:Minuter:Sekunder).

Vi drar sen i reglaget på tidslinjen till den punkt vi vill sluta, i detta fall vid 01:27. Vi skriver då i rutan stopptid "0:01:27".

Vi kan prova att det fungerar som vi önskar genom att klicka på knappen Förhandsvisa. Sidan laddas då om och vi kan se resultatet genom att klicka igång filmen.

Om vi vill ändra start/stopp så klickar vi på knappen Skapa klipp för att expandera ytan under filmen igen så att vi kan ändra tiderna.

När vi känner oss nöjda med resultatet klickar vi på Spara till samling. Här får vi möjlighet att ändra både titel och beskrivningstext om vi vill - det gör det lättare senare när vi ska använda klippet.

Och så här ser det sedan ut när jag hittar klippet i min samling som jag namngett Fysik.