Inställningar

Du når dina inställningar genom att klicka på ditt namn i menyn och där välja […]

Skapa klipp

Du kan om du vill spara bara en del av en film, ett klipp. Börja […]

Spela upp film

På sidan där du spelar upp film finns flera funktioner som kan vara bra att […]

Mina samlingar

Alla användare har möjligheten att spara filmer och poddar till sina favoriter som är en [&hellip

Använda sök

SLI Play hjälper dig att komma ihåg sökfraser du tidigare har använt och hjälper dig […]

Startsidan på Play

Efter att du har loggat in på sliplay.se eller på din mediecentrals unika webbadress så […

Avsluta konto

Ditt konto kommer automatiskt att tas bort efter 6 månaders inaktivitet om du är elev […]

Dina personuppgifter

Vi lagrar ett antal personuppgifter om dig för att våra tjänster ska fungera. Vi tillämpar [&hel

Logga in

Du kan logga med din registrerade e-postadress och med det lösenord du har angett eller […]

Registrera nytt konto

När du vet vilket sätt din skola ska registrera konto är du redo att gå […]